16.9.08

Memòria i mite dels setges de Girona, 1808-2008 (2008)

- Genís Barnosell, "Memòria i mite dels setges de Girona, 1808-2008", VVAA, Girona i la Guerra del Francès (1808 - 1814), Girona, Ajuntament de Girona, 2008, pp.145-163

En aquest text es descriuen com a mítiques la majoria d'interpretacions dels setges de Girona que han estat utilitzades entre 1808 i l'actualitat. També s'analitzen diversos elements d'aquest mite, com ara la qualificació de Girona com una ciutat indefensable, la suposada unanimitat entre el poble gironí i la guarnició militar i la qualificació de la defensa gironina com a heroica. També s'insisteix en el fet que aquest mite ha estat usat per autors de tendències ideològiques molt diverses, des de l'espanyolisme al catalanisme, i des de l'integrisme al republicanisme i el comunisme.
També disponible en versió digital a Internet